IIS 7 de Url Routing 404 hatası çözümü

URL Routing yöntemi ile yaptığınız projelerde localde çalışmasına rağmen web e attığınızda 404 hatasını alırsanız

<configuration> </configuration>

arasına

<system.webServer>
<modules runAllManagedModulesForAllRequests="true" />
</system.webServer>

ekleyerek çözebilirsiniz.